Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Registreringar till befolkningsregistret - Finlands ambassad, Peking : Tjänster för finländare : Befolkningsregisterärenden

FINLANDS AMBASSAD, Peking
FINLANDS GENERALKONSULAT, Shanghai

  • Finlands ambassad, Peking
    Tel. +86-10-8519 8300, sanomat.pek@formin.fi
  • Finlands generalkonsulat, Shanghai
    Tel. +86 21 5292 9900, sanomat.sng@formin.fi
中文 | Suomi | English | Svenska | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Anmälningar till befolkningsregistret

Ambassaden i Peking och generalkonsulatet i Shanghai anmäler följande uppgifter till befolkningsregistercentralen:

  • Flyttningsanmälan
  • Anmälan om utomlands född finsk medborgare. Bilagor: kopior av föräldrarnas pass samt av notarie autentiserat och legaliserat födelseintyg (se Notariella tjänster, Legalisering)
  • Anmälan om utomlands avliden finsk medborgare. Bilagor: kopia av passet samt av notarie autentiserad och legaliserad dödsattest (se Notariella tjänster, Legalisering)
  • Anmälan om äktenskap som ingåtts utomlands. Bilagor: kopior av passen samt av notarie autentiserat och legaliserat vigselintyg (se Notariella tjänster, Legalisering).

Det är avgiftsfritt att i detta syfte legalisera ett dokument i samband med befolkningsregistreringen.

De ovan nämna blanketterna som tillhandahålls av Befolkningsregistercentralen går att ladda ner på adressen http://www.suomi.fi/suomifi/svenska/e-tjanster/index.html . Du kan själv fylla i blanketten och skicka en papperskopia av den tillsammans med de nämnda bilagorna direkt till magistratens adress, som uppges på blanketten.

För mera information:

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 12.6.2015


© Finlands ambassaden, Peking | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter