Suoraan sisältöön
Suomen ulkoasiainministeriö

Viisumit - Suomen suurlähetystö, Peking -Suomen pääkonsulaatti, Shanghai : Viisumit ja oleskeluluvat

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Peking
SUOMEN PÄÄKONSULAATTI, Shanghai

  • Suomen suurlähetystö, Peking
    Puh. +86-10-8519 8300, sanomat.pek@formin.fi
  • Suomen pääkonsulaatti, Shanghai
    Puh. +86 21 5292 9900, sanomat.sng@formin.fi
中文 | Suomi | English | Svenska | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Viisumit

Suomi on perustanut aiemmin Pekingiin ja Shanghaihin, ja kevään 2016 aikana viisumikeskukset 13 muuhun kaupunkiin ympäri Kiinaa. Viisumiasiakkaita pyydetään hakemaan viisumia ko. keskuksista.

Asiakkaat voivat hakea viisumia mistä tahansa viisumikeskuksesta Suomen Pekingin suurlähetystön tai Suomen Shanghain pääkonsulaatin toimialueen sisällä, johon he kuuluvat (jossa heillä on ns. hukou tai jossa he asuvat).

Suurlähetystön toimialuetta ovat seuraavat alueet:  Beijing, Chongqing, Fujian, Gansu, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hainan, Hebei, Heilongjiang, Henan, Hubei, Hunan, Inner Mongolia, Jilin, Liaoning, Ningxia, Qinghai, Shaanxi, Shandong, Shanxi, Sichuan, Tianjin, Tibet, Yunnan ja Xinjiang.

Suurlähetystön toimialueella viisumikeskuksia on seuraavissa kaupungeissa: Beijing, Changsha, Chengdu, Chongqing, Fuzhou, Guangzhou, Jinan, Kunming, Shenyang, Shenzhen, Wuhan ja Xi'an.

Pääkonsulaatin toimialuetta ovat seuraavat alueet: Shanghai, Anhui, Jiangsu, Jiangxi ja Zhejiang.

Pääkonsulaatin toimialueella viisumikeskuksia on seuraavissa kaupungeissa: Shanghai, Hangzhou ja Nanjing.

On hyvä huomioida, että viisumipäätös palautuu samaan viisumikeskukseen, josta sitä on haettu, ellei asiakas ole tilannut kuriirikuljetusta esim. kotiin tai työpaikalle.

Lisätietoa on löydettävissä VFS Globalin sivuilta:

Suomen viisumikeskukset Kiinassa (englanniksi)

Mongoliassa viisumihakemuksen Suomeen voi tehdä Saksan suurlähetystölle Ulaanbaatarissa. Lisätietoa viisumin hakemisesta Saksan Ulaanbaatarin suurlähetystöstä löytyy Saksan Ulaanbaatarin suurlähetystön sivuilta.

Kiinan ja muiden maiden viisumiasioista tulee olla yhteydessä kyseisen maan edustustoon tai muihin viranomaisiin.

Yleistä

Kiinan kansalaiset tarvitsevat viisumin Suomeen. Myönnettävät viisumit ovat pääosin yhtenäisiä Schengen-viisumeita (tyyppi C), joilla voi matkustaa Schengen-alueella, ellei viisumissa ole toisin mainittu. Schengen-alueeseen kuuluvia valtioita ovat: Alankomaat, Belgia, Espanja, Islanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Latvia, Liechtenstein, Liettua, Luxemburg, Malta, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tshekin Tasavalta, Unkari ja Viro.

Eräissä tapauksissa voidaan myöntää alueellisesti rajoitettu viisumi, joka mahdollistaa matkustamisen yhteen tai joihinkin Schengen-valtioihin.

Viisumi voidaan myöntää korkeintaan 90 päivän oleskeluun Schengen-alueella.

Yli 90 päivää kestävään oleskeluun tulee hakea oleskelulupaa. Oleskelulupa tarvitaan pääsääntöisesti myös tätä lyhyempää työskentelyä varten.

Yleistä tietoa Schengen-viisumeista löytyy oheisesta englanninkielisestä

Schengen-edustustojen tiedotteesta sekä ulkoministeriön sivuilta:

pdfCommon information on uniform Schengen visa

UM: Ulkomaalaisen maahantuloluvat

Ulkomaalaisen maahantuloluvat

Tiedot ja ohjeet viisumihakijoille löytyvät sekä englanninkieliseltä että kiinankieliseltä sivustolta.

Viisumihakemuksen käsittelytilannetta koskeviin tiedusteluihin ei valitettavasti voida vastata. Kun hakemus on käsitelty, edustusto ottaa hakijaan yhteyttä. Viisumihakemusta koskevia tietoja voidaan antaa vain hakijalle itselleen.

Muutoksenhaku viisumiasioissa

Suomen edustuston viisumisäännöstön nojalla tekemään viisumin epäämis- ja mitätöintipäätökseen sekä sellaiseen viisumin kumoamispäätökseen, jota ei ole tehty viisuminhaltijan pyynnöstä, saa vaatia oikaisua päätöksen tehneeltä edustustolta. Oikaisuvaatimusohjeet annetaan yhdessä päätöksen kanssa. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa viisumihakemusta koskevan päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti joko suomeksi tai ruotsiksi.

Suomen edustuston oikaisuvaatimukseen tekemään päätökseen viisumiasiassa saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitusoikeus koskee 1.4.2016 ja sen jälkeen tehtyjä oikaisuvaatimuspäätöksiä. Valitusosoitus annetaan yhdessä oikaisuvaatimuspäätöksen kanssa. Valituskirjelmä on toimitettava päätöksen tehneelle edustustolle, joka toimittaa valitusasiakirjat Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa oikaisuvaatimukseen annetun päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on tehtävä kirjallisesti joko suomeksi tai ruotsiksi. Valitusasian oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa on 250 euroa.

EU:n kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä vapaata liikkuvuutta koskevissa viisumiasioissa hakijalla on valitusoikeus hallinto-oikeuteen ilman oikaisuvaatimusmenettelyä.

Yksityiskutsuja koskien

Yksityisvierailua varten hakijalle hakemuksen liitteeksi lähetettävä kutsukirje voi olla vapaamuotoinen. Siihen tulee sisällyttää kutsujan nimi, osoite, yhteystiedot ja syntymäaika sekä kutsuttavan nimi, osoite, yhteystiedot, syntymäaika, passin numero sekä vierailun tarkoitus ja suunniteltu aika mainiten onko kutsuttava sukulainen, ystävä tms.

Kutsukirje ei tarvitse notaarin vahvistusta. Mikäli kutsuja vastaa vierailun kustannuksista kokonaan tai osittain, vahvistuksen tästä voi sisällyttää kutsukirjeeseen tai ilmoittaa vapaamuotoisesti erillisellä takuukirjeellä.

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 3.5.2016


© Suomen suurlähetystö, Peking
© Suomen pääkonsulaatti, Shanghai | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot