Suoraan sisältöön
Suomen ulkoasiainministeriö

Shanghain pääkonsulaatti - Suomen suurlähetystö, Peking -Suomen pääkonsulaatti, Shanghai : Pääkonsulaatti Shanghai

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Peking
SUOMEN PÄÄKONSULAATTI, Shanghai

  • Suomen suurlähetystö, Peking
    Puh. +86-10-8519 8300, sanomat.pek@formin.fi
  • Suomen pääkonsulaatti, Shanghai
    Puh. +86 21 5292 9900, sanomat.sng@formin.fi
中文 | Suomi | English | Svenska | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Suomen pääkonsulaatti, Shanghai

Suomen pääkonsulaatti, Shanghai

Tervetuloa Suomen Shanghain pääkonsulaattiin!

Suomen Shanghain pääkonsulaatti

Yli 24 miljoonan asukkaan Shanghai on historiansa vuoksi manner-Kiinan kansainvälisin kaupunki. Kansainvälisyys näkyy kaikkialla: entisen ranskalaisen kaupunginosan kaduilla tulee vastaan enemmän ulkomaalaisia kuin kiinalaisia ja ulkomaiset merkkimyymälät reunustavat tunnetuimpia ostoskatuja. Silti Shanghai on samalla kiinalainen suurkaupunki, jossa arkipäivän kaoottisuus on osa elämää. Ennennäkemättömästä, lähes 30 vuotta yhtäjaksoisesti jatkuneesta talouskehityksestään huolimatta kaupungin historia on yhä voimakkaasti läsnä lukemattomien pilvenpiirtäjien lomassa.

Forbes-lehti valitsi vuonna 2012 Shanghain manner-Kiinan parhaaksi kaupungiksi tehdä bisnestä. Shanghaissa sijaitsee suurin osa Kiinassa toimivien yritysten alueellisista pääkonttoreista ja kaupunki on yhä useamman kansainvälisen yrityksen valinta alueellisen tai jopa globaalin pääkonttorin sijaintipaikaksi. Kaikkiaan kaupungissa arvellaan olevan yli 35 000 ulkomaista yritystä. 

Suomi on panostanut vahvasti Shanghain alueeseen, jolla sijaitsee suurin keskittymä suomalaisia julkisia ja yksityisiä toimijoita Euroopan ulkopuolella. Suomen Shanghain -pääkonsulaatin toimialueella on noin tuhat Suomen kansalaista ja 200 suomalaisyritystä, pääosa näistä Shanghaissa. Suomalaisyritysten kiinnostus investoida Kiinaan on pysynyt vahvana; Itä-Kiina on suomalaisyrityksille merkittävä markkina-alue ja toimintaympäristö. Suomalaisista yrityksistä Shanghaissa toimivat muun muassa Finnair, Fiskars, Cargotec, Konecranes, Kemira, Kone, Valmet, Nokia Networks, Stora Enso, UPM, Wärtsilä ja Rovio.

Shanghain pääkonsulaatin toimialueella, johon kuuluu Shanghain lisäksi Jiangsun, Jiangxin, Zhejiangin ja Anhuin maakunnat, asuu noin 260 miljoonaa ihmistä, liki viidesosa koko maan väestöstä. Alueen taloudellinen painoarvo on merkittävä ja Jangtse-joen suiston alue on ollut pitkään Kiinan talouden moottori. Alue on myös houkutellut muuta Kiinaa enemmän ulkomaisia investointeja.

Koko alueen yhteenlaskettu bruttokansantuote vastaa yli neljäsosaa koko Kiinan BKT:stä; esimerkiksi Kiinan toiseksi vaurain maakunta Jiangsu kattaa yksin yli 10 prosenttia koko maan BKT-luvusta. Vuonna 2012 Yangtse-joen suistoalue, eli Shanghai, Jiangsu ja Zhejiang kattoivat puolet Kiinan viennistä ja houkuttelivat alueelle 57 prosenttia kaikista ulkomaisista investoinneista.

Ajankohtaista Shanghaista

Shanghain talous jatkoi kasvuaan vuonna 2013 ja bruttokansantuote kasvoi vuoden aikana 7,7 prosenttia 2 160 miljardiin yuaniin (255,74 miljardiin euroon, vrt. Suomi 157,6 mrd euroa). Kaupungin BKT:n kasvu ei osoittanut hidastumisen merkkejä, mutta kansallisella tasolla Kiina talouskasvu hidastui hieman vuoden 2012 7,8 prosentista 7,7 prosenttiin. Vuodelle 2014 on ennustettu 7,5 prosentin kasvua. Tämän on myös Shanghain kaupungin oma kasvutavoite vuodelle 2014.

Shanghain talous on kasvanut huimaa vauhtia viime vuosina. Bruttokansantuote saavutti yhden biljoonan juanin (1000 miljardia) rajan vuonna 2006, 1,5 biljoonan (1500 miljardia) 2009 ja 2 biljoonan (2000 miljardia) 2012. Shanghain alue on myös Kiinan suurin kansainvälisten sijoitusten vastaanottaja, ja kaupungissa toimii yli 400 monikansallisen yrityksen alueellinen päämaja. Shanghain tavoitteena on tehdä kaupungista talouden, finanssimarkkinoiden, kaupan ja tavarakuljetusten maailmanlaajuinen keskus vuoteen 2020 mennessä.

Osittain tätä tavoitetta tukemaan kaupunkiin perustettiin syksyllä 2013 kokeiluluonteinen  vapaakauppa-alue (China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone), jonka tarkoituksena on testata talouden vapauttamista asteittain. Uudistusten ja helpotettujen käytäntöjen myötä houkutellaan ulkomaisia yrityksiä perustamaan toimipisteitään alueelle. Maaliskuun loppuun mennessä 2014 vapaakauppa-alueelle on perustanut toimipisteen 7 492 yritystä, joista kuitenkin vain 8,3 prosenttia oli ulkomaalaisrahoitteisia.

Vapaakauppa-alueella hyväksi todettuja uudistuksia aletaan asteittain toteuttaa myös kansallisella tasolla, kunhan kokeilusta ja markkinoiden asteittaisesta avaamisesta saadaan kokemuksia. Pitemmän aikavälin tavoitteena on perustaa 22 vastaavaa vapaakauppa-aluetta manner-Kiinaan. Shanghain vapaakauppa-alueen merkitys Kiinan uudistuspolitiikassa ja markkinoiden avaamiselle on suuri, ja Kiinan johto seuraa kokeilua tarkkaan. Mikäli Shanghaissa onnistutaan, Kiina laajentaa vapaakauppaa ja markkinoidensa avaamista koko maahan.

Talouden lisäksi myös Shanghain väestö on kasvanut viime vuosina ennätystahtia. Vuonna 2013 kaupungin virallinen asukasluku oli 24,16 miljoonaa. Kahden viime vuosikymmenen aikana Shanghain väestö on lisääntynyt 10 miljoonalla ihmisellä eikä kasvulle näy loppua. Shanghain väestön arvioidaan ylittävän 30 miljoonaa vuoteen 2030 mennessä ja 50 miljoonaa vuoteen 2050 mennessä. Voimakas väestönkasvu luo haasteita ympäristön kapasiteetin ja kestokyvyn sekä kaupunkisuunnittelun ja peruspalveluiden saralla.

Ilmanlaatu on noussut viime vuosina yhä useammin otsikoihin myös Shanghaissa. Terveydelle haitalliset lukemat ilmanlaatumittauksissa ei ole enää ainoastaan Pekingin ja muiden pohjoisen Kiinan kaupunkien ongelma, sillä hälyttävän huono ilmanlaatu on rantautunut myös Shanghaihin. Vuonna 2013 34 prosenttia päivistä oli sellaisia, jolloin ilmanlaatu kohosi epäterveellisiin lukemiin; vuoden 2014 alussa (tammi-huhtikuu) tällaisia päiviä on ollut peräti 60 %. Joulukuun alussa 2013 Shanghai peittyi paksuun savusumuun, jonka seurauksena kouluja suljettiin ja ihmisiä kehotettiin pysymään sisätiloissa. Heikkenevä ilmanlaatu on yksi Shanghain ja lähialueiden suurimpia haasteita.

Suomalaistoimijat Shanghain alueella

Suomi on ollut Shanghaissa läsnä pitkään: Shanghaihin perustettiin itsenäisen Suomen ensimmäisiä edustustoja v. 1924, jolloin kaupungissa avattiin Suomen konsulinvirasto. Edustusto oli aluksi Suomen Tokion suurlähetystön alainen ja sen vastuualueena oli koko Kiina. Vuonna 1926 virasto korotettiin pääkonsulinvirastoksi, joka toimi vuoteen 1945 asti. Shanghain nykyinen pääkonsulaatti avattiin  vuonna 1995.

Shanghain pääkonsulaatti on Suomen virallinen edustaja Shanghaissa sekä Jiangsun, Jiangxin, Zhejiangin ja Anhuin maakunnissa. Pääkonsulaatti tarjoaa palveluita toimialueellaan oleskeleville suomalaisille, kiinalaisille matkailijoille sekä suomalaisille yrityksille ja pyrkii samalla vahvistamaan Suomen myönteistä maakuvaa. Suomella ja Shanghailla on aktiivista ja pitkäjänteistä yhteistyötä useilla eri aloilla.

Pääkonsulaatin lisäksi Shanghaissa toimivat myös Finpro, Tekes, VTT ja Shanghain suomalainen kauppayhdistys FBCS, jotka ovat sijoittuneena FinChi-innovaatiokeskukseen. Nämä toimijat muodostavat Team Finland Shanghain, joka toimii yhdessä suomalaisten yritysten toiminnan tukemiseksi ja Suomen ja sen vahvuuksien esiintuomiseksi Shanghain alueella. Lisäksi Shanghaissa ovat edustettuina CIMO, Visit Finland ja Invest in Finland. Innovaatiokeskus FinChi tarjoaa palveluitaan Shanghaihin toimipistettä perustaville suomalaisille yrityksille, helpottaa heidän etabloitumistaan Shanghaihin ja edistää kiinalaisia investointeja Suomeen.

Team Finland on ollut luontainen toimintamalli Shanghaissa jo pitkään. Kovan kilpailun ja kiinalaisen toimintaympäristön haasteiden vuoksi suomalaisille on ollut tärkeää tehdä yhteistyötä. Shanghain Team Finlandiin kuuluvat pääkonsulaatin lisäksi Finpro, Tekes, VTT sekä Shanghain suomalainen kauppayhdistys (FBCS). Team Finland kokoaa eri toimijat saman nimen alle ja pyrkii yhteistyön kautta edistämään Suomen asemaa ja houkuttelevuutta, hoitamaan talouspoliittisia suhteita sekä edistämään maakuvaa.  

Suomalaisilla yliopistoilla ja korkeakouluilla on tiivistä yhteistyötä erityisesti shanghailaisten yliopistojen kanssa. Suomalaisilla yliopistoilla on yhteistyötä muun muassa Tongjin, Fudanin ja Jiaotongin yliopistojen kanssa. Aalto-yliopiston ja Tongjin yhteishankkeena syntynyt Aalto-Tongji Design Factory on yksi merkittävimpiä saavutuksia yhteistyön saralla. Fudanin Pohjoismaisessa keskuksessa puolestaan edistetään suomalaisten ja pohjoismaisten jäsenyliopistojen toimesta pohjoismaista kulttuuria ja korkeakouluyhteistyötä. Myös suomalaisilla toisen asteen kouluilla on tiivistä ystävyyskouluyhteistyötä Shanghain alueen koulujen kanssa. Suomalaisilla kaupungeilla on tiivistä ystävyyskaupunkiyhteistyötä lähialueen kaupunkien kanssa, näistä esimerkkeinä Espoon ja Shanghain sekä Lahden ja Wuxin välinen yhteistyö.

Shanghain Team Finlandin viimeaikojen mittavin ponnistus oli vuonna 2012 järjestetty suomalaista muotoilua esitellyt Radical Design Week, joka yhdisti kaikki suomalaiset toimijat Shanghaissa; julkiset toimijat, yritykset, Tongji- ja Fudan- yliopistot sekä yksityiset suomalaiset vapaaehtoiset.  Muotoiluviikon menestyksen pohjalle järjestettiin syksyllä 2013 puolestaan yhteispohjoismainen Nordic Design and Innovation Week, jonka puitteissa Suomella oli oma maapäivä.

© Suomen suurlähetystö, Peking
© Suomen pääkonsulaatti, Shanghai | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot