Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Schengen-viisumi - Suomen suurlähetystö, Peking -Suomen pääkonsulaatti, Shanghai : Viisumi ja oleskelulupa : Schengen-viisumi

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Peking
SUOMEN PÄÄKONSULAATTI, Shanghai

 • Suomen suurlähetystö, Peking
  Puh. +86-10-8519 8300, sanomat.pek@formin.fi
 • Suomen pääkonsulaatti, Shanghai
  Puh. +86 21 5292 9900, sanomat.sng@formin.fi
中文 | Suomi | English | Svenska | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Schengen-viisumi

Mikä on Schengen-viisumi ja Schengen-alue?

Schengen-viisumi on maahantulolupa lyhytaikaista tai tilapäistä vierailua varten enintään 90 päiväksi 180 päivän ajanjaksolla. Yhden Schengen-maan viisumi oikeuttaa matkustamiseen kaikkien Schengen-maiden alueella, mutta sitä haetaan matkan pääkohdemaalta. Viisumipäätös perustuu yksilölliseen kokonaisharkintaan - hakemuksessa ja sen liitteissä annettuihin tietoihin sekä haastattelussa esiin tulleisiin seikkoihin. Viisumin saaminen ei ole subjektiivinen oikeus, joten viisumin hakeminen ei automaattisesti takaa sen myöntämistä. Schengen-viisumin hallussapito ei automaattisesti oikeuta Schengen-alueelle saapumiseen, sillä maahantulon edellytykset tarkastetaan Schengenin ulkorajalla.

Schengen-valtiot ovat: Alankomaat, Belgia, Espanja, Islanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Latvia, Liechtenstein, Liettua, Luxemburg, Malta, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tšekki, Unkari ja Viro. EU:n ulkopuolisista maista mukana ovat Norja, Islanti ja Sveitsi. EU-maista Iso-Britannia, Irlanti, Kroatia, Kypros, Bulgaria ja Romania eivät ole mukana Schengenin sopimuksessa.

Viisumien käsittelyyn ja päätöksiin sovelletaan kaikissa Schengen-valtioissa viisumisäännöstöä (810/2009/EY), joka on Euroopan parlamentin ja Euroopan unionin neuvoston asetus.

Kuka tarvitsee viisumin Suomeen?

Kiinan kansalaiset tarvitsevat viisumin Suomeen ja Schengen-alueelle, mikäli matka kestää alle 90 päivää 180 päivän aikana. Pidempää oleskelua varten vaaditaan oleskelulupa, jonka päätösviranomainen on Maahanmuuttovirasto. Mikäli viisumivelvollisen maan kansalaisella on jonkin Schengen-valtion myöntämä voimassaoleva oleskelulupa, hän ei tarvitse viisumia siirtyessään toiseen Schengen-maahan.

Tarkista viisumintarpeesi Schengen-alueelle ja matkustusasiakirjat Suomeen:

Mitkä ovat viisumityypit?

 • Kertaviisumi
  Oikeuttaa yhteen maahantuloon Schengen-alueelle. Oleskelu saa olla enintään viisumitarraan merkittyjen päivien lukumäärä annetulla ajanjaksolla (voi olla enintään 90 päivää 180 päivän jaksoa kohti).

 • Kaksikertaviisumi
  Oikeuttaa kahteen maahantuloon Schengen-alueelle. Oleskelujen yhteenlaskettu kesto saa olla enintään viisumitarraan merkittyjen päivien lukumäärä annetulla ajanjaksolla (voi olla enintään 90 päivää 180 päivän jaksoa kohti).

 • Toistuvaisviisumi
  Oikeuttaa useampaan maahantuloon Schengen-alueelle. Oleskelujen yhteenlaskettu ­kesto saa olla enintään viisumitarraan merkittyjen päivien lukumäärä annetulla ajanjaksolla (voi olla enintään 90 päivää 180 päivän jaksoa kohti).

Mistä viisumia haetaan?

Ensimmäistä biometristä Schengen-viisumia haetaan henkilökohtaisesti matkan pääkohteena olevan Schengen-maan viisumikeskuksesta tai edustustosta siinä maassa, jossa hakija asuu tai laillisesti oleskelee.

Jos matkan pääkohdemaa on Suomi, viisumia on haettava Suomen viisumikeskuksesta tai Suomen edustustosta. Mikäli matka sisältää useamman kuin yhden kohteen, viisumihakemus jätetään sen Schengen-maan edustustoon, joka on matkan pääasiallinen kohde (matkan pituuden tai tarkoituksen osalta). Mikäli pääasiallista kohdetta ei voida määrittää, hakemus jätetään sen Schengen-valtion edustustoon, jonka ulkorajan kautta hakija saapuu jäsenvaltioiden alueelle. Mikäli viisumin myöntänyt muu kuin päämatkakohteen edustusto, saatetaan maahanpääsy estää ja viisumi kumota joko ennen lentoa tai Schengen-rajalla.

Sormenjäljet ovat voimassa 5 vuotta ja pääsääntöisesti uutta hakemusta ei tarvitse jättää henkilökohtaisesti alaikäisiä lapsia lukuun ottamatta. Edustustolla on kuitenkin aina oikeus kutsua hakija henkilökohtaiseen haastatteluun.

Suomella on Kiinassa 15 viisumikeskusta.

Kiinassa Suomen Pekingin suurlähetystön toimialueen viisumikeskukset (12 kpl):
Peking, Changsha, Chengdu, Chongqing, Fuzhou, Guangzhou, Jinan, Kunming, Shenyang, Shenzhen, Wuhan ja Xi'an.

Kiinassa Suomen Shanghain pääkonsulaatin toimialueen viisumikeskukset (3 kpl):
Shanghai, Hangzhou ja Nanjing

Suoraan edustustosta voivat hakea mm. Suomen ja EU-kansalaisen perheenjäsenet. Ajanvaraus on pakollinen.

Mongoliassa Schengen-viisumia Suomeen tulee hakea Saksan suurlähetystöstä, koska Saksa edustaa Suomea Mongoliassa

Kuinka kauan käsittely kestää?

Viisumia tulee hakea hyvissä ajoin ennen matkaa, aikaisintaan 3 kuukautta ennen matkaa.

Viisumisäännöstön mukaan käsittelyaika on 15 päivää ja viisumihelpotus­sopimusmaiden kansalaisten osalta 10 päivää. Edustustot tekevät parhaansa käsitelläkseen hakemukset tätä nopeammin, erityisesti Suomen ja EU-kansalaisten perheenjäsenten sekä liikemiesten osalta. Yksittäistapauksissa käsittelyaikaa voidaan pidentää jopa 60 päivään.

Hakemukset käsitellään saapumis­järjestyksessä. Kiirehtimispyyntöjä ei voida ottaa huomioon esimerkiksi etukäteen hankittujen lentolippujen vuoksi (lentolippuja ei suositella ostamaan ennen viisumipäätöksen saamista).

Mitä viisumihakemus maksaa?

Hinta voi vaihdella kuukausittain kurssimuutosten vuoksi. Ajantasaiset hinnat voi tarkistaa palveluhinnastosta. Mikäli viisumipäätös olisi kielteinen, viisumimaksua ei palauteta.

Mitä asiakirjoja vaaditaan?

Liiteasiakirjoista sovitaan viisumisäännöstön lisäksi myös paikallisessa Schengen-yhteistyössä, joten asiakirjat vaihtelevat maakohtaisesti. Puutteelliset asiakirjat saattavat vaikuttaa päätökseen kielteisesti. Liiteasiakirjoja ei palauteta. Hakijoilta saatetaan tarvittaessa vaatia myös muita asiakirjoja ja hakija voidaan kutsua haastatteluun.

Viisumihakemuslomakkeen voi ladata, täyttää sähköisesti ja tulostaa alla olevasta linkistä. Lomake on saatavissa myös edustustoissa.

Viisumihakemuslomake:

Turistimatka; asiakirjat tässä järjestyksessä

 • Viisumihakemuslomake, allekirjoitus ja päiväys kahteen kohtaan 37 ja lomakkeen loppuun.
 • Passivalokuva: värillinen, korkeintaan 6 kk vanha, vaalea tausta ja kasvojen ilme neutraali. Kuva ei saa olla käsitelty/photoshopattu.
 • Passi (kaikkien Schengen-maiden hyväksymä matkustusasiakirja) Passivaatimukset:
  • voimassaoloaika 3 kk matkan päättymisen jälkeen

  • myönnetty alle 10 vuotta sitten

  • sisältää vähintään 2 tyhjää sivua

 • Matkasairausvakuutus. Monikertaviisuminhakijan tulee ottaa vakuutus ensimmäisen matkan ajaksi ja sitoutua ottamaan vakuutuksen myös myöhemmille matkoille. Vakuutuksen tulee sisältää:
  • Nimi pinyin-kirjoituksella

  • Voimassaoloaika koko matkan ajan

  • Voimassaoloalue: Schengen / Worldwide
  • Vakuutuksen vähimmäismäärä: 30.000 euroa ilman omavastuuosuutta kattaen:
                              - sairaanhoito (medical expenses)
                              - sairaalahoito (hospitalization)
                              - kotiutus lääketieteellisistä syistä ja kuolemasta johtuen (repatriation)

 • Matkaohjelma sisältäen myös Schengen-alueen ulkopuoliset kohteet (mukaan lukien kolmannen maan viisumi, mikäli sitä vaaditaan).
 • Lentolippuvaraus (meno-paluu) myös mahdollisiin kolmansiin maihin. Huom. lentolippuja ei suositella ostettavan ennen viisuminpäätöstä.
 • Hotellivaraus kaikkiin Schengen-maihin. Varauksen tulee sisältää:
  • Hotellin nimi, yhteystiedot (osoite ja puhelinnumero) sekä varausnumero.

 • Todistus työsuhteesta tai opiskelusta tai eläkkeestä tai työttömyydestä sisältäen:
  • Työsuhde: työnantajan kirje viralliselle yrityksen kirjepohjalle yhteystietoineen, leima, päiväys, allekirjoittajan nimenselvennys ja asema. Kirjeen tulee sisältää: hakijan nimi ja asema,  palkka, työsuhteen kesto ja lomaoikeus suunnitellun matkan ajaksi.

  • Opiskelu: oppilaitoksen kirje viralliselle koulun kirjepohjalle yhteystietoineen, leima, päiväys, allekirjoittajan nimenselvennys ja asema. Kirjeen tulee sisältää: hakijan nimi, opintojen kesto ja lomaoikeus suunnitellun matkan ajaksi.

  • Eläke: todistus eläkkeestä tai muista säännöllisistä tuloista

  • Työttömyys: työttömyystodistus ja selvitys toimeentulosta

   • Naimisissa: puolison työnantajan todistus,  puolison tuloselvitys ja laillistettu avioliittotodistus

   • Naimaton/leski/eronnut: todistus toimeentulosta

 • Pankkitiliotteet (viimeisimmät 3kk) tai muu todistus varallisuudesta. Pankkitiliotteet on toimitettava A4-muodossa.

Yksityisyrittäjältä yrityksen toimintaa ja verotusta koskevat asiakirjat.

 • Hukou-asuinpaikkatodistus
 • Alle 18-vuotiaan tulee esittää:
  • Todistus perhesuhteista tai huoltajuudesta

   • Henkilöllisyystodistuksen (esim. passi) kopio huoltajalta/huoltajilta
   • Laillistettu syntymätodistus
   • Laillistettu huoltajuuspäätös, mikäli huoltajat ovat eronneet
  • Mikäli hakija matkustaa yksin tai ilman toista huoltajaa

   • Laillistettu suostumus matkaan poissaolevalta huoltajalta
  • Opiskelijakortti
  • Koulun kirje
   • oppilaitoksen kirje viralliselle koulun kirjepohjalle yhteystietoineen (osoite, sähköposti, puhelinnumero), leima, päiväys, allekirjoittajan nimenselvennys ja asema. Kirjeen tulee sisältää: hakijan nimi, opintojen kesto ja lomaoikeus suunnitellun matkan ajaksi.

Laillistuksien osalta pelkkä Kiinan ulkoministeriön laillistus riittää ja Suomen edustuston laillistusta ei vaadita. Mikäli huoltajat eivät asu Kiinassa, suostumus vaaditaan laillistamaan huoltajien kotimaan käytäntöjen mukaisesti.

Yksityisvierailu; asiakirjat tässä järjestyksessä

 • Viisumihakemuslomake, allekirjoitus ja päiväys kahteen kohtaan 37 ja lomakkeen loppuun.
 • Passivalokuva: värillinen, korkeintaan 6 kk vanha, vaalea tausta ja kasvojen ilme neutraali. Kuva ei saa olla käsitelty/photoshopattu.
 • Passi (kaikkien Schengen-maiden hyväksymä matkustusasiakirja)Passivaatimukset:
  • voimassaoloaika 3 kk matkan päättymisen jälkeen

  • myönnetty alle 10 vuotta sitten

  • sisältää vähintään 2 tyhjää sivua

 • Matkasairausvakuutus. Monikertaviisuminhakijan tulee ottaa vakuutus ensimmäisen matkan ajaksi ja sitoutua ottamaan vakuutuksen myös myöhemmille matkoille.  Vakuutuksen tulee sisältää:
  • Nimi pinyin-kirjoituksella

  • Voimassaoloaika koko matkan ajan

  • Voimassaoloalue: Schengen / Worldwide
  • Vakuutuksen vähimmäismäärä: 30.000 euroa ilman omavastuuosuutta kattaen:
                              - sairaanhoito (medical expenses)
                              - sairaalahoito (hospitalization)
                              - kotiutus lääketieteellisistä syistä ja kuolemasta johtuen (repatriation)

 • Kutsukirje (enintään 6 kk). Mikäli ennen tai jälkeen matkan vieraillaan kolmannessa maassa, tulee esittää tätä matkaa koskeva hotellivaraus/kutsu.
  • Kutsun tulee sisältää: kutsuttavan nimi, kutsujan nimi ja yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero), matkan tarkoitus, matka-aika sekä allekirjoitus ja päiväys

  • Jos kutsuja on perheenjäsen, on esitettävä notarisoitu asiakirjatodiste suhteesta kutsujaan (syntymä- tai avioliittotodistus).

 • Todistus työsuhteesta tai opiskelusta tai eläkkeestä tai työttömyydestä sisältäen:
  • Työsuhde: työnantajan kirje viralliselle yrityksen kirjepohjalle yhteystietoineen, leima, päiväys, allekirjoittajan nimenselvennys ja asema. Kirjeen tulee sisältää: hakijan nimi ja asema,  palkka, työsuhteen kesto ja lomaoikeus suunnitellun matkan ajaksi.

  • Opiskelu: oppilaitoksen kirje viralliselle koulun kirjepohjalle yhteystietoineen, leima, päiväys, allekirjoittajan nimenselvennys ja asema. Kirjeen tulee sisältää: hakijan nimi, opintojen kesto ja lomaoikeus suunnitellun matkan ajaksi.

  • Eläke: todistus eläkkeestä tai muista säännöllisistä tuloista

  • Työttömyys: työttömyystodistus ja selvitys toimeentulosta

   • Naimisissa: puolison työnantajan todistus,  puolison tuloselvitys ja laillistettu avioliittotodistus

   • Naimaton/leski/eronnut: Todistus toimeentulosta

 • Työnantajan elinkeinolupa (business licence)
 • Pankkitiliotteet (viimeisimmät 3kk) tai muu todistus varallisuudesta.
  Pankkitiliotteet on toimitettava A4-muodossa.

Yksityisyrittäjältä yrityksen toimintaa ja verotusta koskevat asiakirjat.

 • Hukou-asuinpaikkatodistus
 • Alle 18-vuotiaan tulee esittää:
  • Todistus perhesuhteista tai huoltajuudesta

   • Henkilöllisyystodistuksen (esim. passi) kopio huoltajalta/huoltajilta
   • Laillistettu syntymätodistus
   • Laillistettu huoltajuuspäätös, mikäli huoltajat ovat eronneet
  • Mikäli hakija matkustaa yksin tai ilman toista huoltajaa

   • Laillistettu suostumus matkaan poissaolevalta huoltajalta
  • Opiskelijakortti
  • Koulun kirje
   • oppilaitoksen kirje viralliselle koulun kirjepohjalle yhteystietoineen (osoite, sähköposti, puhelinnumero), leima, päiväys, allekirjoittajan nimenselvennys ja asema. Kirjeen tulee sisältää: hakijan nimi, opintojen kesto ja lomaoikeus suunnitellun matkan ajaksi.

Laillistuksien osalta pelkkä Kiinan ulkoministeriön laillistus riittää ja Suomen edustuston laillistusta ei vaadita. Mikäli huoltajat eivät asu Kiinassa, suostumus vaaditaan laillistamaan huoltajien kotimaan käytäntöjen mukaisesti.

Liikematka; asiakirjat tässä järjestyksessä (mikäli kyseessä on yhdistetty liike- ja turistimatka, vaaditaan sekä liike- että turistimatkan liitteet)

 • Viisumihakemuslomake, allekirjoitus ja päiväys kahteen kohtaan 37 ja lomakkeen loppuun.
 • Passivalokuva: värillinen, korkeintaan 6 kk vanha, vaalea tausta ja kasvojen ilme neutraali. Kuva ei saa olla käsitelty/photoshopattu.
 • Passi (kaikkien Schengen-maiden hyväksymä matkustusasiakirja)Passivaatimukset:
  • voimassaoloaika 3 kk matkan päättymisen jälkeen

  • myönnetty alle 10 vuotta sitten

  • sisältää vähintään 2 tyhjää sivua

 • Matkasairausvakuutus. Monikertaviisuminhakijan tulee ottaa vakuutus ensimmäisen matkan ajaksi ja sitoutua ottamaan vakuutuksen myös myöhemmille matkoille.  Vakuutuksen tulee sisältää:
  • Nimi pinyin-kirjoituksella

  • Voimassaoloaika koko matkan ajan

  • Voimassaoloalue: Schengen / Worldwide
  • Vakuutuksen vähimmäismäärä: 30.000 euroa ilman omavastuuosuutta kattaen:
                              - sairaanhoito (medical expenses)
                              - sairaalahoito (hospitalization)
                              - kotiutus lääketieteellisistä syistä ja kuolemasta johtuen (repatriation)

 • Kutsukirje suomalaiselta liikekumppanilta sisältäen
  • Viralliselle kirjepohjalle: nimi, yhteystiedot, leima, päiväys, allekirjoittajan nimenselvennys ja asema
  • Selvitys liike­kumppanuuden luonteesta, vierailun tarkoitus, kesto ja ohjelma.

  • Hakijan matka- ja elinkustannuksista vastaavan henkilön/organisaation nimi.

 • Todistus työsuhteesta sisältäen:
  • Työnantajan viralliselle yritykselle kirjepohjalle yhteystietoineen, leima, päiväys, allekirjoittajan nimenselvennys ja asema. Kirjeen tulee sisältää: hakijan nimi ja asema, selvitys matkasta, palkka, työsuhteen kesto ja lupa poissaolosta.

  • Hakijan matka- ja elinkustannuksista vastaavan henkilön/organisaation nimi.

 • Työnantajan elinkeinolupa (business licence)
 • Pankkitiliotteet (viimeisimmät 3kk) tai muu todistus varallisuudesta.
  Pankkitiliotteet on toimitettava A4-muodossa.

Yksityisyrittäjältä yrityksen toimintaa ja verotusta koskevat asiakirjat. Mikäli työnantaja kattaa matkan kulut, esitettävä varallisuusselvitys työnantajan vakavaraisuudesta.

Kulttuuri- tai urheilumatka; asiakirjat tässä järjestyksessä

 • Viisumihakemuslomake, allekirjoitus ja päiväys kahteen kohtaan 37 ja lomakkeen loppuun.
 • Passivalokuva: värillinen, korkeintaan 6 kk vanha, vaalea tausta ja kasvojen ilme neutraali. Kuva ei saa olla käsitelty/photoshopattu.
 • Passi (kaikkien Schengen-maiden hyväksymä matkustusasiakirja) Passivaatimukset:
  • voimassaoloaika 3 kk matkan päättymisen jälkeen

  • myönnetty alle 10 vuotta sitten

  • sisältää vähintään 2 tyhjää sivua

 • Matkasairausvakuutus. Monikertaviisuminhakijan tulee ottaa vakuutus ensimmäisen matkan ajaksi ja sitoutua ottamaan vakuutuksen myös myöhemmille matkoille.  Vakuutuksen tulee sisältää:
  • Nimi pinyin-kirjoituksella

  • Voimassaoloaika koko matkan ajan

  • Voimassaoloalue: Schengen / Worldwide
  • Vakuutuksen vähimmäismäärä: 30.000 euroa ilman omavastuuosuutta kattaen:
                              - sairaanhoito (medical expenses)
                              - sairaalahoito (hospitalization)
                              - kotiutus lääketieteellisistä syistä ja kuolemasta johtuen (repatriation)

 • Kutsukirje suomalaiselta kulttuuri-/urheilutaholta sisältäen:
  • Viralliselle kirjepohjalle: yhteystiedot, leima, päiväys, allekirjoittajan nimenselvennys ja asema
  • Selvitys kulttuuri-/urheilu­kumppanuuden luonteesta, vierailun tarkoitus, kesto, tieto majoituksesta ja matkaohjelma.
  • Selvitys kustannuksista ja organisaatio, joka maksaa ne.
 • Todistus kulttuuri-/urheilusuhteesta kiinalaiselta järjestöltä sisältäen:
  • Viralliselle kirjepohjalle: yhteystiedot, leima, päiväys, allekirjoittajan nimenselvennys ja asema.

  • Hakijan nimi ja asema, selvitys matkasta

  • Organisaation nimi, joka maksaa matka- ja elinkustannukset

  • Ammattilaisilta: palkka ja aktiviteettien kesto

 • Organisaation elinkeinolupa (business licence)

 • Alle 18-vuotiaan tulee esittää:
  • Todistus perhesuhteista tai huoltajuudesta

   • Henkilöllisyystodistuksen (esim. passi) kopio huoltajalta/huoltajilta
   • Laillistettu syntymätodistus
   • Laillistettu huoltajuuspäätös, mikäli huoltajat ovat eronneet
  • Mikäli hakija matkustaa yksin tai ilman toista huoltajaa

   • Laillistettu suostumus matkaan poissaolevalta huoltajalta
  • Opiskelijakortti
  • Koulun kirje
   • oppilaitoksen kirje viralliselle koulun kirjepohjalle yhteystietoineen (osoite, sähköposti, puhelinnumero), leima, päiväys, allekirjoittajan nimenselvennys ja asema. Kirjeen tulee sisältää: hakijan nimi, opintojen kesto ja lomaoikeus suunnitellun matkan ajaksi.

Laillistuksien osalta pelkkä Kiinan ulkoministeriön laillistus riittää ja Suomen edustuston laillistusta ei vaadita. Mikäli huoltajat eivät asu Kiinassa, suostumus vaaditaan laillistamaan huoltajien kotimaan käytäntöjen mukaisesti.

Euroopan Unionin, ETA-maan ja Sveitsin kansalaisen perheenjäsen, joka kuuluu vapaan liikkuvuuden direktiivin 2004/38/EY soveltamisalaan:

Mikäli kaikki alla olevat ehdot (1-3) eivät täyty, viisumi käsitellään normaalimenettelyssä turisti- tai yksityisvierailuna.

 1. Unionin kansalainen käyttää oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen = Unionin kansalainen siirtyy toiseen jäsenvaltioon tai oleskelee toisessa jäsenvaltiossa kuin jonka kansalainen hän on.
 2. Perheenjäsenen matka liittyy unionin kansalaisen matkaan (= viisuminhakija matkustaa EU-kansalaisen mukana tai seuraa tätä myöhemmin)
 3. Hakija on EU, ETA tai Sveitsin kansalaisen perheenjäsen, jonka määritelmä on:
 • Aviopuoliso
 • Kumppani (rekisteröity parisuhde)
 • Unionin kansalaisen tai aviopuolisonsa/kumppaninsa alle 21-vuotias lapsi
 • Unionin kansalaisesta tai aviopuolisostaan/kumppanistaan riippuvainen sukulainen ylenevässä polvessa

Mikäli kaikki yllä olevat ehdot (1-3) täyttyvät, vaaditaan ainoastaan seuraavat:

 • Viisumihakemuslomake: allekirjoitus, päiväys kahteen kohtaan 37 ja lomakkeen loppuun. Viisumihakemuslomakkeen tähdellä merkittyjä kohtia ei tarvitse täyttää.
 • Passivalokuva: värillinen, korkeintaan 6 kk vanha, vaalea tausta ja kasvojen ilme neutraali. Kuva ei saa olla käsitelty/photoshopattu.
 • Passi (kaikkien Schengen-maiden hyväksymä matkustusasiakirja) Passivaatimukset:
  • voimassaoloaika 3 kk matkan päättymisen jälkeen
  • myönnetty alle 10 vuotta sitten
  • sisältää vähintään 2 tyhjää sivua
 • Asiakirjatodiste kohdista 1-3:

   - Todiste, unionin kansalaisen kansalaisuudesta (esim. passikopio)
   - Todiste, perheenjäsenyydestä (esim. avioliitto tai syntymätodistus)
   - Todiste, yhteisestä matkasta (esim. lentolippu tai hotellivaraus)

 • Alle 18-vuotiaan tulee esittää:

  • Todistus perhesuhteista tai huoltajuudesta
   • Henkilöllisyystodistuksen (esim. passi) kopio huoltajalta/huoltajilta
   • Laillistettu syntymätodistus
   • Laillistettu huoltajuuspäätös, mikäli huoltajat ovat eronneet
 • Matkasairausvakuutusta ei vaadita
 • Viisumimaksua ei peritä

Suomen kansalaisen perheenjäsen

Suomen kansalaisen perheenjäsen voi kuulua vapaan liikkuvuuden direktiivin 2004/38/EY soveltamisalaan silloin, kun Suomen kansalainen asuu muussa EU-valtiossa kuin Suomessa. Mikäli Suomen kansalainen matkustaa esim. välillä Kiina-Suomi-Kiina (= matkustaa Suomeen eli kansalaisuusvaltioonsa), niin Suomen kansalaisen perheenjäsen ei kuulu vapaan liikkuvuuden direktiivin soveltamis­alaan. Schengen-viisumia haetaan tällöin normaalimenettelyssä yksityisvierailuna. Suomen kansalaisen perheenjäsenen viisumi on maksuton, matkasairausvakuutusta ei vaadita ja viisumihakemus pyritään käsittelemään mahdollisimman nopeasti.

Suomen kansalaisen perheenjäsenen määritelmä:

 • Aviopuoliso (suhde rekisteröity väestötietojärjestelmään)
 • Kumppani (suhde rekisteröity väestötietojärjestelmään)
 • Avopuoliso (asumisaika yli 2 vuotta tai yhteishuoltajuudessa oleva lapsi)
 • Suomen kansalaisen tai aviopuolisonsa/kumppaninsa alle 18-vuotias lapsi (suhde rekisteröity väestötietojärjestelmään)

Miten passi ja viisumipäätös palautetaan?

Passi ja viisumipäätös palautuvat samaan viisumikeskukseen, josta viisumi on haettu, ellei asiakas ole tilannut viisumikeskuksen EMS-kuriirikuljetusta esim. kotiin tai työpaikalle. Hakemuksen tilaa voi seurata VFS:n web tracking system:stä.

Mikäli viisumihakemus on jätetty suoraan edustustoon, tulee hakijan noutaa passi edustustosta henkilökohtaisesti tai valtuuttaa toinen henkilö noutamaan se valtakirjalla.

Mikäli viisumipäätös on kielteinen, voiko päätöksestä valittaa?

Mikäli Schengen-viisumisäännöstön mukaiset viisumin edellytykset eivät täyty, viisumi evätään. Viisumin epäämisen perusteet ilmoitetaan viisuminhakijalle viisumisäännöstön mukaisesti Schengen-maiden yhteisellä vakiomuotoisella lomakkeella. Edustustot tai ulkoasiainministeriö eivät ole velvollisia tätä yksityiskohtaisemmin perustelemaan viisumipäätöstä viisuminhakijalle, joten tämän lisäksi muuta selvitystä ei voida antaa. Viisumihakemuksen osalta ainoastaan hakijaa voidaan pitää asianosaisena häntä itseään koskevassa viisumi­asiassa. Hakija voi kirjallisesti valtuuttaa kutsujan tai muun henkilön edustamaan itseään, jolloin valtuutettu henkilö saa samat tiedot kuin hakija.

Viisuminhakija voi tehdä oikaisuvaatimuksen kielteisen päätöksen antaneelle edustustolle suomen tai ruotsin kielellä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (oikaisuvaatimusohje annetaan hakijalle kielteisen päätöksen liitteenä). Google-käännöksiä ei voida hyväksyä. Viisumin­hakijalla on oikeus valittaa oikaisuvaatimuspäätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitusasian oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa on 250 euroa.

Vapaan liikkuvuuden soveltamisalaan 2004/38/EY kuuluvalla viisuminhakijalla on oikeus valittaa viisumipäätöksestä suoraan Helsingin hallinto-oikeuteen (valitusohje annetaan epäävän viisumipäätöksen liitteenä).

Tulosta

Tämä dokumentti

Muualla verkossa

Päivitetty 19.12.2018


© Suomen suurlähetystö, Peking
© Suomen pääkonsulaatti, Shanghai | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot