Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Registreringar till befolkningsregistret - Suomen suurlähetystö, Peking -Suomen pääkonsulaatti, Shanghai : Palvelut suomalaisille : Väestörekisteriasiat

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Peking
SUOMEN PÄÄKONSULAATTI, Shanghai

  • Suomen suurlähetystö, Peking
    Puh. +86-10-8519 8300, sanomat.pek@formin.fi
  • Suomen pääkonsulaatti, Shanghai
    Puh. +86 21 5292 9900, sanomat.sng@formin.fi
中文 | Suomi | English | Svenska | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Anmälningar till befolkningsregistret

Ambassaden i Peking och generalkonsulatet i Shanghai anmäler följande uppgifter till befolkningsregistercentralen:

  • Flyttningsanmälan
  • Anmälan om utomlands född finsk medborgare. Bilagor: kopior av föräldrarnas pass samt av notarie autentiserat och legaliserat födelseintyg (se Notariella tjänster, Legalisering)
  • Anmälan om utomlands avliden finsk medborgare. Bilagor: kopia av passet samt av notarie autentiserad och legaliserad dödsattest (se Notariella tjänster, Legalisering)
  • Anmälan om äktenskap som ingåtts utomlands. Bilagor: kopior av passen samt av notarie autentiserat och legaliserat vigselintyg (se Notariella tjänster, Legalisering).

Det är avgiftsfritt att i detta syfte legalisera ett dokument i samband med befolkningsregistreringen.

De ovan nämna blanketterna som tillhandahålls av Befolkningsregistercentralen går att ladda ner på adressen http://www.suomi.fi/suomifi/svenska/e-tjanster/index.html . Du kan själv fylla i blanketten och skicka en papperskopia av den tillsammans med de nämnda bilagorna direkt till magistratens adress, som uppges på blanketten.

För mera information:

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 12.6.2015


© Suomen suurlähetystö, Peking
© Suomen pääkonsulaatti, Shanghai | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot