Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Reseanmälan - Suomen suurlähetystö, Peking -Suomen pääkonsulaatti, Shanghai : Palvelut suomalaisille : Kriisivalmius

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Peking
SUOMEN PÄÄKONSULAATTI, Shanghai

  • Suomen suurlähetystö, Peking
    Puh. +86-10-8519 8300, sanomat.pek@formin.fi
  • Suomen pääkonsulaatti, Shanghai
    Puh. +86 21 5292 9900, sanomat.sng@formin.fi
中文 | Suomi | English | Svenska | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Reseanmälan

Beskickningarna rekommenderar att man gör reseanmälan om man reser till, uppehåller sig i eller bor i Kina eller Mongoliet.

Beskickningen får lättare kontakt med de finländare som har gjort reseanmälan om en kris av något slag skulle inträffa. Kristillstånd är till exempel storolyckor, förödande naturkatastrofer eller situationer som kräver evakuering.

Vid en eventuell krissituation fortsätter beskickningarna sin verksamhet och bereder sig på att hjälpa i enlighet med lagen om konsulära tjänster. Åtgärderna omfattar framför allt beskydd av hälsa och liv. Att skydda egendom hör inte till beskickningarnas uppgifter.

Utrikesministeriet och de finländska beskickningarna kan ändå inte garantera finländarnas säkerhet i utlandet. I första hand är det landets egna myndigheter som ansvarar för säkerheten för alla som vistas inom deras gränser, och man bör följa myndigheternas direktiv. I sista hand är det alltid resenären själv som ansvarar för sitt resebeslut och sin säkerhet.

Att göra reseanmälan

Personuppgifterna i reseanmälan behandlas alltid konfidentiellt i enlighet med dataskyddslagstiftningen och lagen om konsulära tjänster.

Du kan göra reseanmälan på nätet på adressen reseanmalan.fi.

Finlands befolkningsregistercentral svarar för säkerheten när du gör anmälan. Vissa webbläsare känner inte igen tjänsten (Firefox, Chrome) men den är pålitlig trots det.

Det går också att göra reseanmälan med SMS eller mobiltjänst. Mobiltjänstens adress är m.formin.fi och SMS-tjänstens telefonnummer +358 400 358 300.

För mera information om utrikesministeriets resetjänster: formin.finland.fi/resande och länder

Tulosta

Tämä dokumentti

Tässä palvelussa myös

Päivitetty 12.6.2015


© Suomen suurlähetystö, Peking
© Suomen pääkonsulaatti, Shanghai | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot