Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen suurlähetystö, Peking -Suomen pääkonsulaatti, Shanghai: Palvelut suomalaisille: Passi

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Peking
SUOMEN PÄÄKONSULAATTI, Shanghai

 • Suomen suurlähetystö, Peking
  Puh. +86-10-8519 8300, sanomat.pek@formin.fi
 • Suomen pääkonsulaatti, Shanghai
  Puh. +86 21 5292 9900, sanomat.sng@formin.fi
中文 | Suomi | English | Svenska | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Suomen passi ja henkilökortti

Passi

Passi/Pass: mallikappale/modellstycke (specimen)
Passi/Pass: mallikappale/
modellstycke /specimen

Passi on Suomen kansalaiselle myönnettävä matkustusasiakirja. Tavallinen passi on voimassa pääsääntöisesti 5 vuotta. Vain voimassa oleva passi kelpaa matkustusasiakirjaksi. Myöskään rikkinäisellä tai turmeltuneella passilla ei pääse läpi rajatarkastuksesta. Henkilötietojen on oltava ajan tasalla. Lasta ei voi merkitä huoltajiensa passiin. Passia haetaan henkilökohtaisesti.

Passin hakeminen ulkomailla

Ulkomailla passihakemuksia otetaan vastaan Suomen edustustoissa. Passihakemusta ei voi jättää kunniakonsulaatteihin, kunniapääkonsulaatteihin tai erityisedustustoihin.. Passihakemus on iästä riippumatta jätettävä aina henkilökohtaisesti. Passia voi hakea asuinpaikasta riippumatta mistä tahansa Suomen ulkomaan edustustosta. Poliisin sähköisessä lupapalvelussa vireille pantuja hakemuksia ei voida käsitellä tai täydentää edustustoissa, eikä sähköisesti haettuja passeja voida toimittaa ulkomaille.

Passia haettaessa henkilötietojen on täsmättävä Suomen väestötietojärjestelmässä olevien tietojen kanssa. Hakijan tulee itse huolehtia siitä että tiedot ovat ajan tasalla. Omat tiedot voi tarkistaa Väestörekisterikeskuksen Omien tietojen tarkastus -palvelusta. Suomen edustustot voivat auttaa tietojen päivittämisessä.

Tarkista aina kohdemaan viranomaisilta passin voimassaoloa koskevat säännöt ja muut maahantulomääräykset.

Lisätietoja passin hakemisesta: Poliisi

Passihakemuksen liitteeksi tarvitaan

 • Yksi passikuva, joka voi olla enintään kuusi kuukautta vanha – valokuvaohje
 • Edellinen passi tai henkilökortti. Mikäli hakijalla ei ole viranomaisen hyväksymiä henkilöllisyyttä osoittavia asiakirjoja, selvitetään henkilöllisyys tutkinnallisin keinoin.
 • Varastetusta tai kadonneesta voimassaolevasta passista paikalliselle poliisille tehty varkaus- tai katoamisilmoitus
 • Alaikäiseltä molempien huoltajien suostumus. Ne huoltajat, jotka eivät ole läsnä, toimittavat suostumuksensa kirjallisesti: huoltajan suostumus -lomake
 • 17-30 -vuotiaat miehet: sotilaspassi, siviilipalvelustodistus, sotilasviranomaisen antama esteettömyystodistus tai kutsuntatodistus.
 • Pysyvästi ulkomailla asuvilta saatetaan vaatia erillinen todistus kansalaisuudesta, esimerkiksi paikallinen viisumi tai oleskelulupa.

Mikäli passin hakijalla ei ole viranomaisen hyväksymiä henkilöllisyyttä osoittavia asiakirjoja, selvitetään henkilöllisyys tutkinnallisin keinoin.

Lisätietoa: Passin hakeminen ulkomailla

Kauanko passin saaminen kestää?

Passin käsittelyaika on yleensä noin 1-3 viikkoa. Sen lisäksi kuljetukseen tarvittava aika vaihtelee muutamasta päivästä (Eurooppa) 7-10 päivään (Aasia, Afrikka, Etelä- ja Keski-Amerikka). Huomaa että kuljetusaikaa pidentävät mahdolliset juhlapäivät Suomessa ja kohdemaassa.

Lisämaksullinen pikapassi valmistuu hiukan lyhyemmässä ajassa eli sen saaminen kestää vähintään 5 työpäivää. Sen kuljetusmenettely ei poikkea tavallisen passin kuljettamisesta.

Passin noutaminen

Passinhakija tai hänen valtuuttamansa henkilö voi noutaa valmiin passin siitä edustustosta, jonne hakemus on jätetty. Toimituspaikaksi voi myös sopia passihakemusta jätettäessä jonkin muun edustuston.

Sähköisesti haettuja passeja ei voida toimittaa ulkomaille.

Mitä jos passi katoaa tai varastetaan?

Ulkomailla anastetun, kadonneen tai rikkoutuneen Suomen passin tilalle on mahdollista saada väliaikainen passi kotimatkaa tai matkan jatkamista varten. Väliaikainen passi voidaan myöntää enintään vuodeksi. Väliaikainen passi tehdään Suomen ulkomaanedustustossa ja sitä haettaessa tulee esittää paikalliselle poliisille tehty varkaus- tai katoamisilmoitus.

Mikäli Suomella ei ole omaa edustustoa maassa, käänny jonkun toisen EU-maan puoleen hätämatkustusasiakirjan (Emergency Travel Document/ETD) saamiseksi kotimatkaa varten tai matkustaaksesi lähimpään maahan, jossa on Suomen edustusto.

Lisätietoja: Mitä teen jos passini katoaa?

Paljonko passi maksaa ja miten maksu hoidetaan?

Tarkista passihakemuksen käsittelymaksu  ja maksutapa edustuston palveluhinnastosta. Jos passia ei jostain syystä voida myöntää tai jos sitä ei noudeta, ei käsittelymaksua palauteta.

Henkilökortti

28:ssa Euroopan maassa matkustusasiakirjoina kelpaavia henkilökortteja voidaan 1.1.2017 lähtien myöntää Suomen kansalaisille niissä Suomen edustustoissa, jotka toimivat myös passinhakupisteinä.

Suomalainen henkilökortti
Henkilökortti/mallikappale

Edustustot voivat myöntää vain tavallisia henkilökortteja.Tavallinen henkilökortti voidaan myöntää myös alaikäiselle huoltajien suostumuksella.

Sen sijaan edustustoista ei voi hakea ilman huoltajien suostumusta myönnettäviä alaikäisen henkilökortteja, ulkomaalaisen henkilökortteja eikä väliaikaisia henkilökortteja.

Poliisin sähköisessä lupapalvelussa vireille pantuja hakemuksia ei voida käsitellä tai täydentää edustustoissa, eikä sähköisesti haettuja henkilökortteja voida toimittaa ulkomaille.

Henkilökortin hakeminen

Henkilökorttia haetaan passihakemuksen tavoin edustustosta henkilökohtaisesti. Henkilökorttiin ei liitetä sormenjälkiä.

Lisätietoja henkilökortista Poliisin verkkosivuilta

Paljonko henkilökortti maksaa ja miten maksu hoidetaan?

Henkilökortin hinta ulkomaanedustustoissa on 90 euroa. Tarkista maksutapa edustuston palveluhinnastosta. Jos henkilökorttia ei jostain syystä voida myöntää tai jos sitä ei noudeta, ei maksua palauteta.

(päivitetty 8.5.2017)
 

Usein Kiinassa ja Mongoliassa esitettyjä passikysymyksiä

Kiina

Kiinan lain mukaan ulkomaalaisen on kannettava mukanaan passia, mutta käytännössä passin ja viisumin/­oleskelu­luvan paperikopio tai valokuva puhelimessa on ollut riittävä.

Ulkomaalaisten tulee rekisteröityä (="Registration Form of Temporary Residence") asuinpaikkansa lähimmällä poliisiasemalla 24 h (kaupungeissa) ja 72 h (maaseudulla) kuluessa maahan saapumistaan. Rekisteröinti tulee tehdä jokainen asuinpaikan tai hotellin osalta erikseen. Hotelliin majoittuvien rekisteröinnin tekee hotelli. Varastetusta tai kadonneesta passista tulee tehdä varkaus- tai katoamisilmoitus paikallispoliisille. Poliisiasemalla tehtävää ilmoitusta varten vaaditaan esittämään "Registration Form of Temporary Residence".

Uuteen Suomen passiin vaaditaan viisumin/oleskeluluvan siirto Kiinan viranomaiselta (Exit-Entry Administration Bureau of the Ministry of Public Security), minkä saaminen kestää noin 5-7 arkipäivää. Tätä varten vaaditaan seuraavat asiakirjat:

 • Vanha passi vanhentunut tai täynnä: vaaditaan esittämään uusi ja vanha passi sekä Suomen edustuston kirje/notaaritodistus asiasta. Kiinan viranomainen vaatii, että kirje/notaaritodistus ei saa olla 10 päivää vanhempi. Notaaritodistus on maksullinen eikä sitä tehdä odottaessa. 
 • Vanha passi varastettu tai kadonnut: vaaditaan esittämään uusi passi, ja lisäksi joko poliisiraportti tai Suomen edustuston kirje/notaaritodistus asiasta. Kiinan viranomainen vaatii, että kirje/notaaritodistus ei saa olla 10 päivää vanhempi. Notaaritodistus on maksullinen eikä sitä tehdä odottaessa. 
 • Vanha passi rikkoutunut: vaaditaan esittämään uusi passi, ja lisäksi joko rikkoutunut passi tai Suomen edustuston kirje/notaaritodistus asiasta. Kiinan viranomainen vaatii, että kirje/notaaritodistus ei saa olla 10 päivää vanhempi. Notaaritodistus on maksullinen eikä sitä tehdä odottaessa. 

Beijing, Exit-Entry Administration Bureau of the Ministry of Public Security

Osoite: 2 Andingmen Dongdajie (by Xiaojie Qiao) Dongcheng District, Beijing

Puh. + 86-0-1084020101

Shanghai, Exit-Entry Administration Bureau of the Ministry of Public Security

Osoite: No. 1500 Minsheng Road, Pudong New Area, Shanghai

Puh. +86-021-28951900

Valtakirjat

WordValtakirja haettaessa passia alaikäiselle

WordValtakirja asioitaessa toisen puolesta passiasiassa

Mongolia

Suomella ei ole edustustoa Mongoliassa, vaan lähin passiasioissa palveleva edustusto on suurlähetystö Pekingissä. Passin kadotessa Mongoliassa, Saksan lähetystö Ulaanbaatarissa auttaa tilapäisen matkustusasiakirjan saamisessa (Emergency Travel Document, ETD). Tilapäisellä matkustusasiakirjalla voi matkustaa vain kotimaahan tai lähimpään oman maan edustustoon eli Mongoliasta Pekingiin.

Embassy of Germany, Mongolia
Baga Toiruu - 2
Street of the United Nations
Ulaanbaatar 14201
Mongolia

Puh: +976-11-323-325, +976-11-323-915, +976-11-320-908

Fax: +976-11-323-905

Sp: germanemb_ulanbator(at)mongol.net

© Suomen suurlähetystö, Peking
© Suomen pääkonsulaatti, Shanghai | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot